|
|
در کنار جناب آقای فرجی رئیس سابق فدراسیون کاراته ج.ا. ایران