|
|
دیدار با جناب آقای فرجی رئیس سابق فدراسیون کاراته ج.ا. ایران